Základní informace

1.   Název Metropolnet, a. s.
2.   Důvod a způsob založení Viz Obchodní rejstřík 
3.   Organizační struktura Organizační struktura
4.   Kontaktní spojení Viz Kontakty
4.1. Kontaktní poštovní adresa Mírové náměstí 3097/37, Ústí nad Labem, 400 01
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Mírové náměstí 3097/37, Ústí nad Labem, 400 01
4.3. Úřední hodiny Pondělí   7.30 – 17.00
Úterý       7.00 – 15.00
Středa     7.30 – 17.00
Čtvrtek    7.00 – 15.00
Pátek       7.00 – 14.30
4.4. Telefonní čísla +420 475 272 911
4.5. Adresa internetových stránek https://www.metropolnet.cz
4.6. Adresa podatelny Mírové náměstí 3097/37, Ústí nad Labem, 400 01
Technické nosiče, na kterých je možné podat podání - CD, DVD (ISO9660 nebo UDF)
Podporované formáty dat: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, FO, ZFO
Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout.
4.7. Elektronická adresa podatelny Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Maximální přípustná velikost přijímané datové zprávy včetně přílohy: 10 MB
4.8. Datová schránka 5r4e67q
Maximální přípustná velikost přijímané datové zprávy včetně přílohy: 20 MB
5.   Případné platby lze poukázat ČSOB, a. s. Ústí nad Labem; číslo účtu: 252399628/0300
6.   25439022
7.   Plátce daně z přidané hodnoty CZ25439022
8.   Dokumenty:  
8.1. Seznam hlavních dokumentů https://www.strategie-usti.cz/
8.2. Rozpočet (Údaje o rozpočtu v aktuálním a minulém roce a jeho změnách) -
9.   Žádosti o informace Žádost o poskytnutí informace
Formulář pro opravný prostředek
10.   Příjem podání a podnětů https://portal.gov.cz
11.   Předpisy:  
11.1. Nejdůležitější používané předpisy Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
11.2. Vydané právní předpisy -
12.   Úhrady za poskytování informací:  
12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací
12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Za poslední 2 roky nebyla vydána žádná rozhodnutí o výši úhrad.
13.   Licenční smlouvy:  
13.1. Vzory licenčních smluv Vzory licenčních smluv nebyly stanoveny.
13.2. Výhradní licence Dosud nebyla uzavřena žádná výhradní licenční smlouva.
14.   Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím Výroční zpráva 106 - za rok 2022

Představenstvo a dozorčí rada

Předseda představenstva:
Martin Konečný
Místopředseda představenstva:
Jaroslav Novák
Člen představenstva:
Bc. Miroslav Burdek
Mgr. Jan Hofman
Bc. David Vejsada
Předseda dozorčí rady:
Místopředseda dozorčí rady:
Ing. Martin Kolář
Členové dozorčí rady:
Ing. Jaroslav Novák
Ladislav Alinče
Ing. Radek Weber

Výroční zprávy

Poslání společnosti

Společnost Metropolnet, a.s. se stará o to, aby město drželo krok s dobou. Sledujeme trendy v oblasti ICT a postupně je v Ústí zavádíme. Víme, že moderní technologie pomáhají usnadňovat život i zjednodušovat procesy. Každým rokem jsme proto blíž konceptu chytrého města. Tak, aby IT dělalo radost úředníkům, školákům, seniorům i všem dalším Ústečanům.

Společně s městem Ústí nad Labem jsme si za více než 20 let své existence prošli mnoha změnami a z našeho pohledu zejména v oblasti dosažení obrovské úrovně digitalizace a provozovaných technologií. Oproti tehdejší době se dnes digitalizace dotýká všech a v IT světě je tato skutečnost násobně viditelnější. S narůstající komplexitou celého prostředí rostou také požadavky na veškeré podpůrné technologie jako jsou servery a úložný prostor, přenosové kapacity sítí, kybernetické zabezpečení technologií a na nich provozovaných aplikací a informačních systémů, zajištění pracovní síly skutečně specializovaných odborníků, legislativních požadavků a obecně digitalizace doposud papírových agend státu a úřadů.

Společnost Metropolnet, a.s. se zabývá i dalšími službami přímo nesouvisející se samotným provozem IT. Jedná se zejména o správu, servis a koncepční rozvoj městského kamerového systému, metropolitní optické sítě, projektového řízení komplexních projektů pro statutární město Ústí nad Labem, poskytování služeb v oblasti GDPR (výkon pověřence pro ochranu osobních údajů pro téměř všechny subjekty města), poskytování komplexní služby a přijímání žádostí v oblasti tzv. whistleblowingu a dalších.

Prioritou a posláním naší společnosti je poskytování kvalitních ICT služeb veřejným subjektům na území statutárního města Ústí nad Labem, a to zejména Magistrátu města, úřadům městských obvodů a příspěvkovým organizacím.

Historie společnosti

Společnost Metropolnet a. s. byla v roce 2001 založena městem Ústí nad Labem, jako firma zabezpečující IT služby pro Magistrát města Ústí nad Labem. V roce 2002 proto společnost zahajuje svou činnost jako správce informačních technologií úřadů města Ústí nad Labem. Od roku 2003 se společnost podílí na výstavbě metropolitní optické sítě a v roce 2004 jí získává do svého majetku. V současnosti je v provozu přes 35 km optických tras. Další optické trasy postupně přibývají a metropolitní optická síť se stále rozšiřuje. Společnost Metropolnet, a. s. má jediného akcionáře - Statutární město Ústí nad Labem.