GDPR a ochrana oznamovatelů

Digitalizace procesů intenzivně pronikla do všech odvětví a ani státní správa a samospráva nezůstávají stranou. Nedílnou součástí je zpracování osobních údajů a související legislativa, kterou si většina představí nejspíš pod zkratkou GDPR. Jedná se o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a také implementační Zákon o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. Dotčená legislativa podstatné části veřejných institucí ukládá zřízení institutu tak zvaného "pověřence pro ochranu osobních údajů“. A právě tuto činnost pro město, podstatnou část městských organizací a také pro další subjekty naše společnost Metropolnet, a.s. prostřednictvím vlastních zaměstnanců poskytuje. Výhodou je koncepčnost rozhodnutí a výkladu právní úpravy, jednotnost ve vedení dokumentace, ale i například zástupnost. Při výkonu této odpovědné činnosti je samozřejmé trvalé udržování kvalifikace a také pravidelný kontakt s dozorovým orgánem – Úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

Snažíme se tuto práci vykonávat systematicky, odpovědně a kvalitně a myslíme si, že výsledek kontroly statutárního města ze strany dozorového úřadu (ÚOOÚ) s tím, že kontrolou nebylo zjištěno porušení povinností vyplývajících kontrolované osobě potvrzuje, že naše práce má dobré výsledky. To samozřejmě zavazuje i do budoucna udržet vysoko kvalitu služeb. Jsme také rádi, že se nám podařilo v této oblasti navázat spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) a služby pověřence pro ochranu osobních údajů poskytujeme i univerzitě.

Požadavky ze strany EU i národní legislativy se také dotkly veřejných subjektů v další oblasti a tou je ochrana oznamovatelů (tzv. whistleblowing). Jedná se o relativně nový segment, který však svým charakterem má blízko ke zpracování a ochraně osobních údajů. Obdobně jako u GDPR vykonáváme činnost pověřence pro ochranu osobních údajů, u ochrany oznamovatelů máme na starosti výkon „pověřené osoby“. Zároveň zajišťujeme provoz vnitřního oznamovacího systému. Vzhledem k tomu, že implementační zákon teprve nedávno schválila vláda a zatím neprošel poslaneckou sněmovnou, pracujeme v rámci přímé implementace směrnice EU a na základě metodiky Ministerstva spravedlnosti.

Metropolnet, a. s. dbá o ochranu Vašich osobních údajů a zavázala se tyto údaje chránit v souladu s transparentností, etickými informačními postupy a platnými zákony na ochranu osobních údajů, včetně Obecného nařízení na ochranu osobních údajů. Více informací si přečtěte v informačním memorandu.

 

Naše společnost služby spojené a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů také poskytuje, a mimo jiné poskytuje služby výkonu pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Martin Kolář
tel.: +420 777 150 317
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Specialista GDPR
Kateřina Slivová
tel.: +420 475 272 914
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.