SLUŽBY IT

Jsme hrdými držiteli certifikátu ISO 27001:2022

Certifikát ISO 27001-2022Na začátku roku 2024 jsme získali certifikát ISO 27001:2022, který potvrzuje, že naše firma splňuje požadavky z hlediska řízení bezpečnosti informací.

Norma ISO 27001 je mezinárodně platný standard, který potvrzuje, že s informacemi nakládáme maximálně bezpečně – tak, aby nedošlo k jejich ztrátě nebo zneužití. Vztahuje se přitom jak na data našich zákazníků, tak i na údaje o zaměstnancích firmy.
Díky certifikátům ISO tak máte jistotu, že naše služby splňují ty nejvyšší nároky na kvalitu a že se informace o vaší osobě nedostanou do nepovolaných rukou.

IT Outsourcing

Zajišťujeme organizacím plynulý chod technologií

Správa sítí

Zajišťujeme provoz sítí, abyste se mohli soustředit na svou práci

Provoz serverů

Obstaráváme VPS nejen pro organizace města

Cloudové služby Microsoft 365

Posouváme práci do oblaků

Kyberbezpečnost

Zabezpečujeme systémy

Služby GDPR a ochrany oznamovatelů

Spolehlivé zálohování

Víme si rady při nenadálých ztrátách dat

Dohled a monitoring

Hlídáme chod systémů

Tisková řešení

Zjednodušujeme tiskové potřeby

Správa koncových stanic

Udržujeme počítače v kondici

Školení

Školíme zaměstnance v oblasti IT

Konzultační služby

Radíme vám s problémy

Projektové řízení

Věnujeme se projektům až do úspěšné realizace

Pronájem optických vláken

Poskytujeme vysokorychlostní internet optickou sítí

Správa a rozvoj metropolitní datové sítě

Správa a rozvoj městského kamerového systému

Dodávky hardware a software

Distribuujeme výpočetní techniku i software

ICT technika jako služba

Poskytujeme HW i SW jako službu

Otevřená data

Zprostředkováváme zveřejňování otevřených dat

Vydávání a správa certifikátů

Umožňujeme komunikaci s orgány veřejné správy

Poskytované služby pro město a městské organizace

Společnost Metropolnet, a.s. poskytuje výše uvedené služby zejména pro Magistrát města, městské obvody a městskou policii. Od roku 2023 jsme rozšířili služby na další městské organizace, jako jsou školy, školky a domovy pro seniory. Cílem tohoto projektu je zlepšit kybernetickou bezpečnost příspěvkových organizací a města jako celku, snížit náklady díky využití stávající ICT infrastruktury, sjednotit provoz a správu ICT v organizacích města a sjednotit, zlepšit úroveň vybraných služeb napříč městem a docílit usnadnění sdílení dat mezi městem a jeho organizacemi.

Služby aplikační

 Aplikační služby

Magistrát města a městské obvody využívají velké množství vnitřních informačních systémů pro poskytování služeb občanům. Společnost Metropolnet, a.s. jako IT správce se stará o aktualizace, rozvoj, podporu a provoz těchto systémů na vlastní infrastruktuře. Portfolio služeb zahrnuje ekonomický systém, agendové systémy pro různé oblasti činnosti úřadu a podpůrné informační systémy.
Služby infrastrukturní

 Infrastrukturní služby

Provozujeme robustní infrastrukturu pro provoz IT systémů města, včetně datových rozvodů vnitřních sítí a serverové infrastruktury. Zajišťuje správu, bezproblémový chod a rozvoj této infrastruktury, aby vyhovovala požadavkům a potřebám města.
Technická podpora

Služby technické podpory

Poskytování komplexních služeb ve správě koncových zařízení, včetně servisu, výměny zařízení a plné podpory uživatelům přímo na místě. Stará se o aktuálnost systému, opravuje chyby a instaluje veškerý podpůrný software.

GDPR

Služby GDPR a ochrana oznamovatelů

V souladu s legislativou EU a ČR, včetně GDPR a nového zákona o zpracování osobních údajů a ochraně oznamovatelů jsou poskytovány konzultační, evidenční a analytické práce. Společnost nabízí koncepční řešení a jednotnost v dokumentaci pro veřejné instituce, města a další subjekty, které vyžadují ochranu osobních údajů. Kvalifikovaní zaměstnanci společnosti se pravidelně vzdělávají a udržují kontakt s Úřadem pro ochranu osobních údajů. Metropolnet, a.s. spolupracuje s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně a poskytuje služby pověřence pro ochranu osobních údajů i pro univerzitu.