AKTUALITY

Spolupráce s Univerzitou J. E. Purkyně při budování služebny a operačního střediska Městské policie Na Nivách

Spolupráce s Univerzitou J. E. Purkyně při budování služebny a operačního střediska Městské policie Na Nivách

Statutární město Ústí nad Labem zahájilo budování operačního střediska Městské policie Ústí nad Labem ve služebně Městské policie Na Nivách.  Je to důležitý krok pro posílení kompetence a technologických možností Městské policie a zvýšení bezpečnosti ve městě Ústí nad Labem.

Společnost Metropolnet, a.s. následně v úzké součinnosti s Univerzitou J. E. Purkyně připravily dokumentaci optické trasy pro propojení technologického zázemí operačního střediska a stávajícího operačního střediska v objektu Magistrátu města. Úzká spolupráce mezi městem a UJEP probíhá na základě Memoranda o spolupráci a následně konkrétní dohody, která řeší rekonstrukci, umístění a správu technických prvků optické infrastruktury mezi Centrem informatiky UJEP a Metropolnetem jako správci kabelových infrastruktur.