AKTUALITY

Služby pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR) pro Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Služby pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR) pro Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Společnost Metropolnet, a.s. zajišťuje výkon agendy pověřence pro ochranu osobních údajů pro Magistrát města a všechny městské obvody, a také téměř všechny městem zřizované organizace. Nově jsou tyto služby poskytovány i univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).