AKTUALITY

Rekonstrukce služebny Městské policie Na Nivách – vybudování operačního střediska MP

Rekonstrukce služebny Městské policie Na Nivách – vybudování operačního střediska MP

Statutární město Ústí nad Labem zahájilo budování operačního střediska Městské policie Ústí nad Labem (OS).  Je to důležitý krok pro posílení kompetence a technologických možností Městské policie a zvýšení bezpečnosti ve městě Ústí nad Labem. Vytvořené pracoviště Městské policie na Nivách plně odpovídá technologickým a legislativním požadavkům, ergonomickým požadavkům, a především je koncipováno jako vysoce spolehlivé pracoviště se zajištěním nepřetržitého provozu v a budoucího dohledu nad celým rozsáhlým kamerovým systémem města.

V roce 2020 město Ústí nad Labem v rámci studie využití objektu Nivy (č.p. 1800/27, ul. Na Nivách) se stávající služebnou Městské policie rozhodlo o zpracování projektové dokumentace pro uskutečnění záměru. Studie vyhodnotila, že v rámci rekonstrukce objektu Na Nivách je možné umístit do objektu detašované pracoviště jako plně modernizované operační středisko Městské policie. Stavební část připravily odbory Magistrátu a současně ve spolupráci se společností Metropolnet, a.s. byla zhotovena technologická projektová dokumentace detašovaného pracoviště operačního střediska jako plně funkční celek.