AKTUALITY

Rekonstrukce dopravních kamerových systémů Masarykova-Sadová

Rekonstrukce dopravních kamerových systémů Masarykova-Sadová

V úzké spolupráci mezi odborem dopravy a majetku Magistrátu města a společnosti Metropolnet, a.s., proběhla příprava projektové dokumentace a výběr dodavatele na realizaci rekonstrukce kamerového systému na křižovatce Masarykova-Sadová.

V průběhu června až října 2022 došlo k samotné rekonstrukci a zprovoznění systému hlídání jízdy na červenou a měření okamžité rychlosti v celkové výši provedené rekonstrukce 4.005.900,- Kč bez DPH, a to ve dvou etapách a technologické projektové části:

  1. Etapa – 2.634.500,- Kč bez DPH
    a. Technologie spojené s měřením jízdy na červenou vč. infrastrukturních, montážních a stavebních úprav
  2. Etapa – 915.400,- Kč bez DPH
    a. Technologie spojené s měřením okamžité rychlosti
  3. Projektové, integrační, řídící části projektu včetně prací spojených s napojením na metropolitní optickou síť a integračních a implementačních prací na informační systémy Magistrátu města – 456.000,- Kč bez DPH

Kontrola průjezdu na červenou a hlídání rychlosti demotivuje a pokutuje právě ty řidiče, kteří se snaží průjezd křižovatkou stihnout na poslední chvíli a přímo tím ohrožují nejen provoz na křižovatce, ale i chodce na velmi frekventovaných přechodech v blízkosti EUC Kliniky Ústí nad Labem a Městských sadů Ústí nad Labem.

Technologicky se jedná o pokročilý systém s kvalitním infračerveným přísvitem pro noční snímání ve vysoké kvalitě, možností sběru dat, detekční technologie s prvky umělé inteligence v provedení pro garantovaný provoz se zvýšenou tepelnou odolností jak pro zimní, tak letní měsíce. Odolné zpracování celého technologického celku garantuje jeho dlouhou živostnost.

Celý zrekonstruovaný křižovatkový systém je osazen jak detailovými, tak přehledovými kamerami a je připojen k metropolitní optické sítí pro zajištění dostatečné kapacity datových přenosů pro zpřístupnění živého vstupu kamer do operačního střediska Městské policie Ústí nad Labem. Pokračují práce na propojení systémů s Policií české republiky a integrace do polo-automatizovaného informačního systému města systému pro vyhodnocení a zpracování přestupků.

Výběr dodavatele dílčího plnění proběhl formou veřejné zakázky na veřejném profilu zadavatele společnosti Metropolnet, a.s. (E-ZAK) pro celý evropský trh na počátku roku 2022.

> Rekonstrukce dopravních kamerových systémů Masarykova-Sadová (.pdf, 124kB)