AKTUALITY

Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)

Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)

Ve spolupráci s Magistrátem města a městskými obvody zavedla naše společnost podpůrné služby pro tzv. whistleblowing. Tyto služby zahrnují výkon tzv. "příslušné osoby" (zodpovědná za příjem a prošetřování závažnosti incidentů) a online aplikaci pro příjem žádostí. S ohledem na doposud neprojednanou transpoziční legislativu parlamentem ČR jsou tyto služby poskytovány Magistrátu města a všem městským obvodům.