AKTUALITY

Komunální veletrh

Komunální veletrh / SMO ČR , Olomouc, 17. – 19. 5. 2023

Metropolnet se účastnil největší komunální výstavy v ČR  „… Komunální veletrh …“ , který se konal 17. – 19. 05. 2023 na Flora Olomouc. Celostátní veletrh s doprovodným programem byl určený pro odborníky z řad měst a obcí. Program: https://komunalniveletrh.cz/program/. Veletrh byl určen pro firmy a osoby zajímající se o produkty a služby veletrhu spojených s komunální problematikou. Program byl také zaměřený na téma kyberbezpečnosti, spisové služby, digitalizace, ochrany osobních údajů, veřejných zakázek, energetické bezpečnosti. Dalším tématem konference bylo využití umělé inteligence a SMART CITY v praxi měst a obcí, rozvoj veřejné správy a společenského života. Byly představeny dotační tituly pro kyberbezpečnost, digitalizaci, energetiku a odpadové a silniční hospodářství. Program se dotknul také optických sítí v přednášce projektantů s názvem „ … Proč by se obce měly zajímat o budování vlastní infrastruktury optických sítí …. Souběžně s touto akcí navštívil prezident  ČR Petr Pavel v Olomouci jednání XIX. sněmu Svazu měst a obcí ČR 18. května 2023, který je souběžně i sněmem volebním pro nové vedení SMO ČR.