AKTUALITY

Operační středisko

Ke zlepšení kamerového systému dojde v Mojžíři

Městská policie společně se správcem městské technologie společností Metropolnet připravila technické řešení k prevenci kriminality v Mojžíři. Jde o přístup PČR k městskému kamerovému systému MP Ústí nad Labem. Modernizace systému bude sloužit k operativnímu vyšetřování přestupků a trestné činnosti v této lokalitě. Projekt s podporou MV ČR spočívá v dodávce záznamového zařízení, licencí, připojení služebny PČR k městské optické síti, nastavení přístupů a proškolení uživatelů. MP Ústí nad Labem již po třetí obdržela dotaci MV ČR ve výši 550 000 Kč, následně v červenci 2023 proběhla veřejná zakázka a byl vybrán dodavatel pro tuto zakázku. Předmětem realizace bude dodání nahrávacího serveru vybaveného licencemi pro 15 kamer, který je kompatibilní se systémem využívaným MP Ústí nad Labem. Záznamové zařízení bude umístěno v objektu úřadu městského obvodu. Propojení zajistí optickou sítí Metropolnetu.