AKTUALITY

Náhled na obraz z kamery

K bezpečnosti ve městě přispějí 5G sítě

Projekt 5G sítí je v provozu od začátku července letošního roku. Nové technologie přispějí k bezpečnosti občanů ve městě.

Projekt Podpora 5G sítí v oblasti Smart Cities pomohl vytvořit podmínky pro zavádění 5G sítí jako součást chytrých řešení i ve městě Ústí nad Labem. V roce 2019 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj výzvu k podávání soutěžních návrhů do soutěže 5G PRO 5 MĚST. Řada českých měst projevila zájem soutěžit o to, kde se bude pilotně testovat technologie využívající principy 5G sítí. Ze soutěže bylo vybráno pět měst, mezi nimi právě i město Ústí nad Labem, které získalo možnost vyzkoušet tyto technologie. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo klíčové studie proveditelnosti v květnu 2021.

Město díky této výzvě mělo příležitost vybudovat komplexní systém zabezpečení pomocí kamerového systému a celkovou digitalizaci zajištěnou prostřednictvím rozšíření stávajícího kamerového systému. Data z 23 kamer po celém městě jsou tedy prostřednictvím 5G signálu přenášena do operačního střediska Městské policie Ústí nad Labem, což zajistí vyšší míru kontroly a bezpečnosti v ulicích města. Klíčovým bodem jsou místa nedostupná pro pevnou optickou infrastrukturu, kde nákladovost pro vybudování přípojky doposud neumožňovala tyto lokality zabezpečit skrze dohledový systém a současně flexibilita pro umístění 5G kamerového bodu.

Nový kamerový systém v Ústí nad Labem pomůže městské policii udržovat bezpečnost a ochranu. Díky nejmodernějšímu vybavení je tento systém příkladnou ukázkou toho, jak technologický pokrok může zlepšit každodenní život obyvatel města,“ uvedl primátor města Petr Nedvědický.

V rámci pilotního projektu bylo vytipováno celkem 23 strategicky významných míst pro instalaci nových bezpečnostních kamer, které jsou navzájem propojeny pomocí lokální neveřejné 5G sítě. Systém zahrnuje nové kamerové body, které jsou součástí plně digitálního systému, umožňujícího efektivní přenos signálu 5G přímo do operačního střediska městské policie.

Jedním z hlavních přínosů implementace projektu je vybavení analytickou nadstavbou, která umožňuje detekci a vyhodnocování událostí zachycených kamerami. Tato technologie zvýší schopnost městské policie monitorovat a udržovat bezpečnost na veřejných prostranstvích a zajistit lepší ochranu občanů.

Během představení projektu se zástupci města, partnerů projektu i novinářů přesunuli do operačního střediska. Následovala praktická ukázka toho, jak systém funguje. Technologie umožňuje na základě stanovených kritérií filtrovat požadované objekty. Například, pokud strážníci hledají červenou dodávku, která lokalitou projela, zadají požadavek a systém najde a zobrazí všechny červené dodávky, které úsekem projely. Podobným způsobem dokáže systém například vyhledat lidi, kteří měli batoh nebo konkrétní barvu oblečení.

Podle ministerstva průmyslu a obchodu se Ústí nad Labem tímto dokončeným projektem zařadilo mezi tři špičková města napříč Českou republikou.

Zakázku 5G analytiky dodávala společnost VDT Technology a zakázku 5G neveřejné sítě dodávala společnost O2 Czech Republic.

Společnost VDT Technology jako systémový integrátor zajistila kompletní dodávku jednotlivých součástí. Její role zahrnovala řízení a organizaci dodávek analytických softwarů pro analýzu obrazu a dodání potřebného výkonného hardwaru. Použité technologie zahrnovaly software CertiConVis pro kamerové systémy, který nabízí ochranu majetku, veřejných prostranství a komunikací, a technologii BriefCam pro shrnutí videa, která umožňuje analýzu záznamů z více kamer současně.

Technologickým partnerem projektu je operátor O2. Ten je v tomto případě zároveň dodavatelem veškeré konektivity.