AKTUALITY

5G neveřejná síť

5G Neveřejná síť a kamerový systém – realizace

Na základě positivních výsledků jednání s MPO a s MMR a po úspěšném přiznání dotace a po provedení veřejných zakázek probíhá nyní technologická realizace projektu „… 5G Neveřejná síť a kamerový systém …" V části analytická nadstavba kamerového systému úzce spolupracujeme s dodavatelem VDT Technology, a.s.. V části neveřejná síť úzce spolupracujeme s dodavatelem O2 Czech Republic a.s.. Dodavatelé postupně připojují nainstalované kamery do 5G sítě. Zatím je instalovaných 7 kamerových bodů – KB1, KB5, KB10, KB13, KB17, KB21, KB23. Bude následovat instalace 8 kamerových bodů, převážně na trakci v úzké spolupráci s Dopravním podnikem ÚL a odborem MOSRI.