8. duben 2022

Účast v soutěži 5G Nej Inovátor

Nej InovátorMetropolnet a město Ústí nad Labem se zúčastnily soutěže Nej 5G inovátora organizovanou MPO v rámci projektu 5G pro 5 měst. Projekt města navazuje na krajské inovační projekty ICUK (USMART zóna autonomní mobility, telemedicíny, atp.) svým vlastním projektem v zájmu zvýšení občanské bezpečnosti ve spolupráci s Městskou policii města Ústí nad Labem. V rámci krajských projektů došlo k předání velkého množství know-how a kontaktů na odborníky. Byla navázána projektová spolupráce s městem Bílina v oblasti bezpečnostního koridoru Ústí-Bílina v gesci Ústeckého kraje. Součástí projektu 5G pro 5 měst je dotační spolufinancování bezpečnostního projektu. 

5. duben 2022

Využití 5G konektivity operátorů a rozvoj městského kamerového systému

MKDSVe spolupráci se statutárním městem Ústí nad Labem a Městskou policií města Ústí nad Labem společnost Metropolnet realizuje předběžnou tržní konzultaci (PTK) ve dvou oblastech.  První oblast PTK pokrývá spolupráci s operátory mobilních sítí na technologické možnosti provozu ICT technologií a kamerových systémů za pomoci pokročilých bezdrátových technologií 5G. Druhá PTK pokrývá samotné technologie, které je vhodné po 5G sítích provozovat. Metropolnet se v oblasti městského kamerového systému zaměřil na poskytování služeb rozšířené reality a on-line i off-line analytických funkcí pro usnadnění práce městské policie a zvýšení bezpečnosti občanů města a rychlosti reaktivních opatření MPÚL.

4. březen 2022

Krajské asistenční centrum pro ukrajinské uprchlíky

Krajské asistenční centrum pro ukrajinské uprchlíkySpolečnost Metropolnet, a.s. aktivně spolupracuje se statutárním městem Ústí nad Labem, Ústeckým krajem  a dalšími koordinačními složkami na budování technologické infrastruktury pro Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině v prostorách budovy bývalého rektorátu ústecké univerzity.
Objekt je umístěn v páteřní metropolitní optické síti a skrze ni je poskytována konektivita k internetu pro koordinační složky. Společnost také zajistila pokrytí Wi-Fi pro snadné připojení k internetu pro ukrajinské uprchlíky. V hlavní odpočinkové zóně bylo také zřízeno 5 počítačů s připojením k internetu pro rodiče i děti. Zapůjčen byl také projektor, který je využíván pro promítání dětských pohádek.

23. únor 2022

Služby pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR) pro Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

GDPRSpolečnost Metropolnet, a.s. zajišťuje výkon agendy pověřence pro ochranu osobních údajů pro Magistrát města a všechny městské obvody, a také téměř všechny městem zřizované organizace. Nově jsou tyto služby poskytovány i univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

16. únor 2022

Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)

Ve spolupráci s Magistrátem města a městskými obvody zavedla naše společnost podpůrné služby pro tzv. whistleblowing. Tyto služby zahrnují výkon tzv. "příslušné osoby" (zodpovědná za příjem a prošetřování závažnosti incidentů) a online aplikaci pro příjem žádostí. S ohledem na doposud neprojednanou transpoziční legislativu parlamentem ČR jsou tyto služby poskytovány Magistrátu města a všem městským obvodům.

8. únor 2022

Obnova křižovatkového systému Masarykova-Sadová

Masarykova-SadováV úzké spolupráci s odborem dopravy a majetku probíhá příprava projektové dokumentace a dokumentace k provedení stavby na křižovatkový systém Masarykova-Sadová. V průběhu letních prázdnin 2022 dojde k rekonstrukci a zprovoznění systému hlídání jízdy na červenou a měření okamžité rychlosti. Spojení těchto dvou systémů přímo demotivuje a pokutuje ty řidiče, kteří se snaží průjezd na oranžovou/červenou stihnout na poslední chvíli. Dojde tím také ke zvýšení bezpečnosti chodců této frekventované křižovatky v okolí EUC Kliniky Ústí nad Labem a Městských sadů Ústí nad Labem.

Strana 1 z 2