Historie společnosti

Společnost Metropolnet a. s. byla v roce 2001 založena městem Ústí nad Labem, jako firma zabezpečující IT služby pro Magistrát města Ústí nad Labem. V roce 2002 proto společnost zahajuje svou činnost jako správce informačních technologií úřadů města Ústí nad Labem. V roce 2003 se společnost podílí na výstavbě metropolitní optické sítě a v roce 2004 jí získává do svého majetku. V současnosti je v provozu přes 35 km optických tras. Další optické trasy postupně přibývají a metropolitní optická síť se stále rozšiřuje. Společnost Metropolnet a. s. má jediného akcionáře - Statutární město Ústí nad Labem.

Historie v datech

 2001  Společnost založena městem Ústí nad Labem jako akciová společnost Metropolnet a. s.
 2002  Společnost zahajuje svou činnost správy informačních technologií města Ústí nad Labem
 2003  Společnost se podílí na výstavbě metropolitní optické sítě města Ústí nad Labem

 2004

 Společnost zahajuje budování informačního systému města Ústí na Labem
 Společnost získává do majetku metropolitní optickou síť a zvyšuje tak základní jmění na 32 mil. Kč

 

Vyjádření společnosti ke kontrole Finančního výboru ZM a článku na webu hlidacipes.org

Na základě informací, které byly dne 2. května 2018 zveřejněny na webových stránkách www.hlidacipes.org a zprávě FV ZM Ústí nad Labem projednané dne 20. března 2018, Představenstvo společnosti Metropolnet, a.s. zveřejňuje pro širokou veřejnost vyjádření k této kauze, včetně usnesení Rady města Ústí nad Labem k této záležitosti.