O společnosti

Základní informace

Obchodní jméno: Metropolnet, a. s.
Sídlo společnosti: Mírové náměstí 3097/37, Ústí nad Labem, 400 01
Právní forma: akciová společnost
Datum vzniku společnosti: 21. 11. 2001
Datum zahájení činnosti: 1. 2. 2002
Údaj o zápise v OR: společnost zapsána v OR vedeného KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1383
IČ: 25439022
DIČ: CZ25439022
ID DS: 5r4e67q
Rozhodující předmět činnosti:

Poskytování software a poradentství v oblasti hardware a software
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Zprostředkování obchodu

Historie společnosti

Společnost Metropolnet a. s. byla v roce 2001 založena městem Ústí nad Labem, jako firma zabezpečující IT služby pro Magistrát města Ústí nad Labem. V roce 2002 proto společnost zahajuje svou činnost jako správce informačních technologií úřadů města Ústí nad Labem. V roce 2003 se společnost podílí na výstavbě metropolitní optické sítě a v roce 2004 jí získává do svého majetku. V současnosti je v provozu přes 35 km optických tras. Další optické trasy postupně přibývají a metropolitní optická síť se stále rozšiřuje. Společnost Metropolnet a. s. má jediného akcionáře - Statutární město Ústí nad Labem.

Historie v datech

 2001  Společnost založena městem Ústí nad Labem jako akciová společnost Metropolnet a. s.
 2002  Společnost zahajuje svou činnost správy informačních technologií města Ústí nad Labem
 2003  Společnost se podílí na výstavbě metropolitní optické sítě města Ústí nad Labem

 2004

 Společnost zahajuje budování informačního systému města Ústí na Labem
 Společnost získává do majetku metropolitní optickou síť a zvyšuje tak základní jmění na 32 mil. Kč