19. leden 2022

Licence Microsoft pro školy

Microsoft pro školyNa základě úzké spolupráce s Ústeckým krajem se statutární město Ústí nad Labem připojilo k vysoutěžené rámcové smlouvě se společností Microsoft na dodávku školských licencí. Naše společnost zajišťovala nasazení a distribuci licencí na koncové zákazníky (základní školy) ve spolupráci s řediteli škol a technickými kontakty. Pro 3 školy jsme se současně stali správcem licencí a poskytujeme služby spojené s nasazením a provozem licencí.

10. leden 2022

Rámcová smlouva o poskytování ICT služeb pro příspěvkové organizace města

HandshakeVe spolupráci s odborem městských organizací, strategického rozvoje a investic vznikl institut rámcové smlouvy na poskytování IT služeb pro všechny příspěvkové organizace města. Na úrovní společnosti byl také zřízen koordinátor pro školky, školy a další organizace, který poskytování těchto služeb řídí. Jedná se o možnosti poskytování komplexních IT služeb v oblasti podpůrných služeb (správa IT techniky, správa počítačových sítí, ...) a v oblasti poskytování služeb serverových hostingů, emailových služeb atp.

 

6. listopad 2019

Členství ve VNICTP

Společnost Metroplnet a.s. je od srpna 2019 členem Výboru nezávislého ICT průmyslu. Výbor sdružuje firmy a organizace působící v sektoru informačních a komunikačních technologií, které mají zájem na zachování a rozvoji konkurenčního prostředí a vytváření podmínek pro rozvoj digitálního průmyslu v České republice.
Účelem spolku je tedy rozvoj zdravého konkurenčního prostředí jakožto jednoho z nejdůležitějších prvků udržitelného rozvoje a důraz na zásady a pravidla volné hospodářské soutěže v rámci Evropské unie.
Základní činností spolku je zastupování jeho členů ve vztahu k orgánům státní moci při tvorbě pravidel a legislativy týkajících se regulace podnikání v elektronických komunikacích. (Více na www.vnictp.cz)

22. duben 2019

ISP Municipality Brno 2019

Zástupci společnosti Metroplnet a.s. se dne 16. dubna 2019 zúčastnili jarní části konference ISP Municipality v Brně. Na akci se projednávalo zejména budování, rozvoj a možnosti vylepšení připojení v obcích a dostupnost vysokorychlostního internetu.

Program konference (www.isp-konference.cz)

Strana 2 z 2