Členství ve VNICTP

Společnost Metroplnet a.s. je od srpna 2019 členem Výboru nezávislého ICT průmyslu. Výbor sdružuje firmy a organizace působící v sektoru informačních a komunikačních technologií, které mají zájem na zachování a rozvoji konkurenčního prostředí a vytváření podmínek pro rozvoj digitálního průmyslu v České republice.
Účelem spolku je tedy rozvoj zdravého konkurenčního prostředí jakožto jednoho z nejdůležitějších prvků udržitelného rozvoje a důraz na zásady a pravidla volné hospodářské soutěže v rámci Evropské unie.
Základní činností spolku je zastupování jeho členů ve vztahu k orgánům státní moci při tvorbě pravidel a legislativy týkajících se regulace podnikání v elektronických komunikacích. (Více na www.vnictp.cz)

ISP Municipality Brno 2019

Zástupci společnosti Metroplnet a.s. se dne 16. dubna 2019 zúčastnili jarní části konference ISP Municipality v Brně. Na akci se projednávalo zejména budování, rozvoj a možnosti vylepšení připojení v obcích a dostupnost vysokorychlostního internetu.

Program konference (www.isp-konference.cz)

POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI

Společnost Metropolnet a. s. poskytuje širokou škálu telekomunikačních služeb s vysokou kvalitou a smluvně garantovanými parametry. Je schopna uspokojit potřeby všech vrstev zákazníků, včetně telekomunikačních operátorů, kteří současně s vysokou jakostí služeb vyžadují i optimalizaci nákladů.

NABÍZENÉ SLUŽBY

  • širokopásmové připojení do internetu
  • komplexní zajištění činností v oblasti informačních technologií (outsourcing)
  • datové služby založené na IP protokolu
  • pronájem nenasvícených vláken
  • pronájem přenosových kapacit
  • prodej výpočetní techniky
  • záchrana a obnova dat
  • telekomunikační služby
  • vydávání a správa kvalifikovaných certifikátů
  • služby pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR)

WEBCAM VĚTRUŠE

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Společnost Metropolnet a. s. poskytuje telekomunikační služby s vysokou a smluvně zajištěnou jakostí. Služby mají širokopásmový charakter a jsou určené operátorům pevných a mobilních sítí, poskytovatelům připojení do internetu (ISP), decentralizovaným společnostem, koncovým uživatelům s požadavkem na širokopásmové připojení, státní a veřejné správě, státním organizacím a dalším subjektům. Dále spolupracuje Metroponet a. s. s několika městy v regionu převážně Ústeckého kraje, kde nabízí své zkušenosti a poradenské služby v oblasti budování metropolitních optických sítí bezpečnosti a poskytuje služby pověřence pro ochranu osobních údajů pro účely splnění požadavků nařízení Evropské unie č. 2016/679, tzv. GDPR.

TECHNOLOGIE

Oznámení o typech rozhraní pro připojení k veřejné komunikační síti společnosti Metropolnet a.s.
Ke stažení zde (.pdf, 220kB, do nového okna)